BEZOEK AAN AMBASSADE INDONESIË

Den Haag, 1 juni 2023. Bij een bezoek aan de Indonesische Ambassade in Den Haag werden mijn echtgenote en ik ontvangen door de Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Indonesië bij het Koninkrijk der Nederlanden, H.E. Mayerfas.

Hij nam de dichtbundels ‘Gordel van Smaragd’ en ‘Melati Putih, over leven’ met zichtbaar genoegen in ontvangst.