STICHTING GASTDOCENTEN

GECERTIFICEERD GASTDOCENT

Sinds 16 februari ben ik gastdocent voor de Stichting Gastdocenten WO II in Zuid-Oost Azië.

Op deze manier kan ik als gastdocent lessen verzorgen over de 'Vergeten oorlog'.

De Stichting Gastdocenten WO II Zuidoost-Azië geeft gastlessen waarbij de docenten hun persoonlijke- of voorouder verhaal vertellen over de oorlogsperiode in voormalig Nederlands-Indië.

De stichting heeft tot doelstelling het geven van voorlichting aan jongere generaties vanaf 1941 tot en met de Indonesische onafhankelijksheidsstrijd en de gevolgen daarvan. Waaronder de Japanse aanvallen, bezetting, internerings- en werkkampen.

En na de capitulatie van Japan de daarop volgende gewelddadige Bersiap-periode en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Tenslotte de vlucht of repatriëring van honderdduizenden Nederlanders, Indische Nederlanders, KNIL-strijders en andere groepen naar Nederland die in het nieuwe land niet meer welkom en niet meer veilig waren.

De moeizame inpassing van de Indische wereld in de Nederlandse naoorlogse samenleving bracht zowel onbegrip als discriminatie met zich mee, maar uiteindelijk ook kansen om een nieuw leven in vrijheid op te bouwen. Dit loopt als een rode draad door het verhaal.