ONDERNEMER IN KWALITEIT

Samen de overheidsorganisatie van morgen bouwen

Samen de overheidsorganisatie van morgen creëren.

De behoefte aan integrale kwaliteitszorg neemt ook in de overheid snel toe. Managers staan voor de taak strategie en output te koppelen aan werkprocessen, personeel en middelen, met uiteindelijk doel waardering door opdrachtgevers en afnemers.

In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig te zijn om op al deze velden tegelijk te schakelen. De geplande kwaliteitsacties zijn vaak moeilijk te verenigen met de jaarlijkse planning-en controlecyclus. Daardoor krijgt men het integrale kwaliteitsbeeld maar niet op het beoogde niveau, en neemt op de duur de motivatie af.