De scheuren

De paleisdeuren
De scheuren
Van
Ons
Koloniaal verleden
De paleisdeuren
Openen
Wat
Al zolang
Wordt vermeden
Gaat het
Over
De houten poorten
Van
Balinese
Vorstendommen
Is het
Het roven
Door die roofstaat
Daar
Aan de Noordzee

Wat we

Willens
En wetens
Verstommen
Ontwikkelen we
Thans
Procedures
En processen
Weten we
Daarmee
De ongeoorloofde
Roofkunst
Te flessen
Lijkt het
Toch
Op
Een open deur
Wanneer
Bekent
Nederland
Nu eindelijk
Eens
Kleur…
*
Léon Algra
“Vergeten verbinding.
De Tweede Wereldoorlog
in Zuid-Oost Azië”
1 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina