De zon

Is het
De zon
Die
Ondergaat
Is het
De maan
Die
Daarboven
Staat-
Is het
De maat
Die daar
Aan
Vooraf
Gaat
s het
Van
De maan
Af gezien
Misschien
Zijn we
Van
De maan
Af
Gezien
Allen
Even
Groot
Is het
De
Ondergaande
Zo’n
Die
Dit
Uitzicht
Bood…
*
Léon Algra
“Stijlfiguren”
1 juli 2023
Foto van Henk Nieuwenburg

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina