De zwarte bladzijde

Gaat het
Om
De zwarte bladzijde
Die
Naar voren
Komt
Was het
Het geluid
Hierover
Dat
Niet langer
Verstomt
Doet
In
Zeist
Plotsklaps
Het slavernijverleden
Haar intrede
Is het
De Broedergemeente
Die
Als
Europese kerk
Zendingskerk
Kerk van de slaafgemaakten
Ten tonele
Verschijnt
Waardoor
De relatie
Tussen kerk
En slavernijverleden
Niet meer
Verdwijnt…
*
Léon Algra
“SEYST – ZEYST – ZEIST”
Foto van de Nieuwsbode
1 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina