Een beeld

Een beeld
Vertelt
Meer
Dan woorden
Het zijn
De woorden
Die
Bij het beeld
Behoorden
Een beeld
Verbeeldt
Deelt
Het verhaal
Een beeld
Verbindt
In woorden
Het beeld
Van
En
Voor ons
Allemaal…
*
Léon Algra
“Stijlfiguren”
2 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina