Eenheid

Eenheid
In
Verscheiden-
Heid
=
Strijd
Om
Onafhankelijk-
Heid
=
Gelijk-
Heid
Vrijheid
=
Op
Weg
Naar
Morgen
=
Lag
Uiteindelijk
Daarin
=
Toch
Lang
Verborgen
=
Niet
Meer
Of
Minder
=
Superieur
Of
Inferieur
=
Niet
Onder
Of
Boven
=
Boven
Of
Beneden
De
Weg
Waarlangs
=
Kent
Een
Verleden
=
Maar
Ook
Een
Heden
=
Is
Het
Vanuit
De
Kracht
=
Maar
Wordt
Ook
Zichtbaar
=
Vanuit
Macht
En
Tegenmacht
=
Gespiegeld
In
Onze
Ziel
=
En
In
Onze
Idealen
=
Voelbaar
Tastbaar
=
Waar
Of
Niet
Waar
In
Alle
Talen
=
Blijven
Het
Wetten
En
Zetten
=
Over
En
Weer
=
Gedane
Zaken
Nemen
Nimmer
Geen
Keer
=
De
Weg
Terug
=
Maar
Ook
Vooruit
=
Beweegt
Zich
In
De
Tijd
=
Resulteert
Tenslotte
Tot
Besluit
=
In
Een
Eenheid
In
Verscheiden-
Heid…
=====
Léon Algra
“Verborgen kracht”

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina