Kijk uit!

Kijk uit
Voor
De mug
Van
Nina Bobo
Die je
Zo plots
Toch
Steekt
Kijk uit
Voor
Die
Alombekende
Mug
Die
Als een vos
In een keer
De passie
Preekt
Kijk uit
Voor
De mug
Weet
Dat je
Dat bewaakt
Kijk uit
Voor
Het feit
Dat
De mug
Er
Een olifant
Van maakt…
*
Léon Algra
“Schakels van Smaragd”

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina