Matoloko

Was het
In
Het seminarie
Van Matoloko
Om
Daar
Toch
Even
Rustig
Te
Zoeken
Tussen
Tal
Van
Door
De SVD
Verrichte
Onderzoeken
En
Kasten vol
Historische
Boeken
Kwamen
We
Vanzelf
Het was
Echt
In
Koloniale
Geschreven
Werken
In
Het jaar
1932
Terecht
Werd er
Duidelijk
In juridisch
Opzicht
Hoe
“Ons Indië”
Werd
Opgelicht
Dit
Ter
Completering
Van
Nederlands
Onderzoek
Voor
Menig
Onderzoek
Ga
Daar
Nog
Eens
Naar
De bibliotheek
Van
Het seminarie
Voor
Gedegen
Onderzoek
Op bezoek…
*
Léon Algra
“Verborgen kracht”
17 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina