Spijt

Spijt
Over
Het
Slavernij
Verleden
Spijt
Over
Onderdrukking
Ongelijkheid
Naar
Vrijheid
Van
Verleden
Naar
Heden
Spijtig
Dat
Mensen
Dit
Zelfs
In deze tijd
Niet
Willen
Delen
Spijtig
Dat
Mensen
Het verleden
Niet erkennen
Spijtig
En ongehoord
Waarom
Die schuld
Niet bekennen
Spijtig
Dat
Mensen
Dit gedrag
Te zien
Geven
Spijtig
Dat
Mensen
Op deze
Onmenswaardige
Wijze
Leven
En samenleven…
*
Léon Algra
“Stijlfiguren”
3 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina