Synergie

Synergie
Energetisch
Energie

Synergie
Coöperatief
Coöperatie

Synergie
Verbinding
Verbindt

Synergie
Synergetisch
Creatie

Synergie
Creatief
Harmonie

Synergie
Harmonisch
Evaluatie

Synergie
Evalueren
Typologie

Synergie
Typologisch
Diversie

Brengt
De som

Der delen
Meer
Dan
Het geheel

Synergie
Definieert
De definitie

Synergie
Diversiteit

Synergie
Definieert
Definitie
Dit universeel

*

 

Léon Algra
“Stijlfiguren”

1 juli 2023

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina