Stilzwijgen

Gevangen
In
De
Stilte
=
Was
Het
Lange
Tijd
Zwijgen
=
Over
Wat er
Ooit
Was
=
Gevangen
In
De
Stilte
=
Verbleef
Het
Goede
En
Het
Kwade
=
Hield
Ik
Me
Stil
=
Werd
Ik
Op
Die
Manier
=
Toch
Nooit
Verraden
Gevangen
In
De
Stilte
=
Raakte
Mijn
Ware
Gevoel
Bekneld
=
Was
Het
Toch
Door
Dit
=
Stil
Te
Zwijgen
=
Ik
Toch
Vaak
Getuige
Was
=
Van
Die
Belangen-
Tegenstellingen
Machtsstrijd
En
Geweld
=
Gevangen
In
De
Stilte
=
Heb
Ik
Die
Stilte
Op
Een
Zeker
Moment
Teniet
Gedaan
=
Gaf
Het
Me
Alle
Ruimte
=
Aan
Mijn
Eigen
Leven
=
Leef
Ik
Mijn
Leven
=
Bouw
Ik
Dan
Toch
=
Aan
Mijn
Eigen
Bestaan…
==========
Léon Algra
“Verborgen kracht”

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina