Wij katholieken

Wij
Katholieken
Van Nederland
Wisten
Een en ander
Omdat
God
Dat zou
Willen
Te verfraaien
Ten koste van
De mensen
Die hun leven
Ervoor gaven
Gewoonweg
Te verdraaien
Niets
En niemand
Wordt
Hierbij
Gespaard
Heeft men
Zelfs
God
Ervoor
Bewaard
DNB
Financierde
Als sponsor
De
Hele boel
Dat
Gaf
De
Katholieke Kerk
Een goed gevoel
Laten we
De Rijkseenheid
Toch
Maar bewaren
Toch echt
Bedoeld
Voor ons
Halvegaren
Het is
Dat
God
Erover
Beschikt
Blijkt het
De beminde
Gelovige
Die
Hierin weegt
En wikt…
*
Léon Algra
“Vergeten verbinding.
De Tweede Wereldoorlog
in Zuid-Oost Azië”
1 juli 2023
Foto van artikel: Peggy Stein

Meer gedichten lees je op mijn Facebook pagina